Stuła kapłańska - ecru z wizerunkiem kardynała Stefana Wyszy - stroje liturgiczne